Navigace

Obsah

U P O Z O R N Ě N Í na zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy

Typ: ostatní
ODBOR ŽIVOTNÍHO PRSTŘEDÍ

U P O Z O R N Ě N Í na zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy

 

Odbor životního prostřední MěÚ Hodonín, upozorňuje všechny vlastníky kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5), které jsou napojeny na teplovodní soustavu ústředního vytápění, že s účinností od 1.9.2024 začne platit zákaz provozu těchto zařízení v rodinných domech, bytových domech nebo stavbách pro rodinou rekreaci. V ostatních objektech platí tento zákaz již od 1.9.2022.

Současně upozorňujeme na povinnost dle § 17 odst. 1 písm. h) provádět pravidelně, nejméně jednou za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Zda Vaše zařízení splňuje požadované parametry je možné ověřit právě při této kontrole. Tato kontrola musí být provedena odborně způsobilou osobou. Seznam odborně způsobilých osob je dostupný na adrese https://ipo.mzp.cz/.

Provozování spalovacích stacionárních zdrojů v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší je považováno za přestupek dle § 23 a § 25 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V závislosti na závažnosti porušení zákonné povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Domácnostem, které nemají na výměnu starých kotlů dostatek financí z důvodu nižších příjmů, poskytuje Ministerstvo životního prostředí podporu z fondů EU prostřednictvím kotlíkových dotací Domácnosti s nižšími příjmy – kotlíkové dotace – SFŽP ČR (sfzp.cz). Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou na pořízení nových zdrojů využít dotaci z programu Nová zelená úsporám Ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám – SFŽP ČR (sfzp.cz).


Vytvořeno: 10. 5. 2024
Poslední aktualizace: 10. 5. 2024 16:48