Navigace

Obsah

Spolek vinařů Nový Poddvorov      

vystrizek

Vznik vinařského spolku je datován do druhé poloviny roku 2008, kdy se několik vinařů, kteří se pravidelně již několik let v zimním období setkávali při ochutnávkách mladých vín, rozhodlo založit vinařský spolek, ve kterém by členy vzájemně pojila úcta a respekt k vinařské tradici. V současné době má spolek 19 členů

Hlavním cílem spolku je sdružovat vinaře stejného myšlení a principů, výroba kvalitních vín, dále pak propagace vinařství, vinařské turistiky, kultury konzumace vína a v neposlední řadě tolik diskutovaných šetrných postupů směřujících k větší ekologizaci vinohradnictví. Spolek je dobrovolným sdružením fyzických osob, přičemž členství není vázáno na trvalý pobyt v obci, taktéž není nutné vlastnit vinici či sklep v katastru obce Nový Poddvorov

Převážná část členů jsou profesionální vinaři – rodinná vinařství, ostatní členové spolku vinaří jako malovinaři, kdy je pro ně práce potěšením a víno radostí. Silnou stránkou je, že všichni členové se snaží udržovat a dále rozvíjet rodinné vinařské tradice, které jsou u nás založeny na produkci kvalitních vín. Tímto směrem se chceme i nadále ubírat a udržovat vinařství na vysoké úrovni. K této úrovni přispívají i každoročně pořádané dny otevřených sklepů a poznávací zájezdy do vinařských oblastí nejen domácích, ale i zahraničních.

foto 1 foto 2 foto 3
foto 4 foto 6 foto 6