Navigace

Obsah

Územní plán
Územní plán Nový Poddvorov byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Nový Poddvorov č. 3/10 ze dne 21.10.2019 formou opatření obecné povahy s účinností ode dne 6.11.2019. Územní plán Nový Poddvorov je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydání územních rozhodnutí.
 

I_a_ZC - kopie.pdf (321.63 kB)
0I_a_ZC.pdf (321.63 kB)
0I_b_HV.pdf (511.98 kB)0I_c_VPS.pdf (366.46 kB)
0I_c_VPS.pdf (366.46 kB)
0I_d_Tiv.pdf (300.71 kB)
0I_e_Tie.pdf (338.7 kB)
0II_a_Koord.pdf (673.04 kB)
NPoddvorov-UP-I-č.pdf (723.64 kB)
NPoddvorov-UP-II-č-dopln PORIZOVATEL II.pdf (5.18 MB)